Tuesday, May 26, 2009

SEMINAR PENDIDIKAN SERANTAU KE-4


LAPORAN PENCATAT SESI PEMBENTANGAN


TAJUK PEMBENTANGAN : Pendidikan Jasmani Suaian Untuk Pelajar Berkeperluan Khas.
NAMA PEMBENTANG : Safani Bari, Mohd Taib Harun, & Norlena Salamuddin
SESI SELARI/ POSTER : Poster 13
TARIKH/ HARI : 20 Mei 2009 / Rabu
MASA : 9.00 pagi – 12.00 tengah hari
PENCATAT : Nurul Hafiza binti Sohaimi P49004


INTISARI PEMBENTANGAN:
  • Pendidikan jasmani suaian adalah satu kursus secara teori dan amali mengenai pendidikan jasmani yang diubahsuai untuk golongan khas dan diperkenalkan di Fakulti Pendidikan, UKM pada 1995 bagi pelajar Sarjanamuda dalam bidang pendidikan khas.

  • Pendidikan jasmani bagi pelajar golongan khas dapat menggalakkan kesejahteraan emosi, mengurangkan tekanan mereka dan satu-satunya bidang pendidikan yang menekankan taksonomi jasmani berbanding mata pelajaran yang lain.

  • Kewujudan pelbagai halangan dan masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani bagi pelajar khas menyebabkankan aktiviti fizikal ini tidak dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. (guru tidak terlatih, prasarana tidak lengkap, pelajar terlalu ramai, cuaca, masalah komunikasi dsb)

No comments:

Post a Comment