Tuesday, May 12, 2009

DIMENSI DAN MODEL-MODEL PERUBAHAN


DIMENSI DI DALAM PERUBAHAN

TUJUAN PERUBAHAN : Perubahan dirancang untuk capai tujuan-tujuan tertentu. Antaranya adalah untuk mengadakan penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau sistem.

UNIT PERUBAHAN : Merujuk kepada fokus utama sesuatu perubahan yang dirancang iaitu :
 • Individu.
 • Kumpulan / Pasukan.
 • Jabatan. Organisasi.
 • Sistem Organisasi.
 • Komuniti.

SIFAT PERUBAHAN : Contohnya mengubah seseorang individu mestilah dilakukan dengan usaha mengubah sikap, tingkah laku atau kedua-duanya sekali.

MAGNITUD PERUBAHAN : Merujuk kepada sejauhmana perubahan yang dirancang akan diimplementasikan.

SKOP PERUBAHAN : Sejauhmana penambahbaikan atau inovasi dalam perubahan dapat ditentukan dengan menggunakan instrumen penilaian.

JANGKAMASA PERUBAHAN : Terdapat pandangan yang menyatakan bahawa perubahan yang memberi kesan berkekalan merupakan perubahan yang berjaya diimplementasikan berbanding perubahan yang memberi kesan sementara. Perubahan yang berterusan merupakan perubahan yang stabil progresif dan kekal.


MODEL-MODEL PERUBAHAN

1. MODEL PENGGABUNGAN ROGER : Inovasi bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenal pasti. Tetapi, inovasi tidak semestinya terhasil dari penyelidikan. Inovasi mungkin terhasil daripada amalan praktikal di mana pengamal mencari jawapan kepada permasalahan yang timbul.

2. MODEL KANTER :
Struktur & inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada 4 tugas utama :

 • Penjanaan idea.
 • Membina idea.
 • Realisasi idea.
 • Pemindahan idea.

3. MODEL RAND :Menurut Berman & McLaughlin, proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah :

 • Daya usaha ( Initiation ).
 • Implementasi.
 • Penggabungan.

4. MODEL ACOT :Projek Apple Classroom of Tomorrow ( ACOT), kajian pengenalan komputer di dalam bilik darjah. mempunyai 5 langkah perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu :

 • Kemasukan ( Entry ).
 • Memilih ( Adoption).
 • Menyesuaikan ( Adaptation ).
 • Penggunaan ( Appropriation ).
 • Mereka cipta ( Invention ).

No comments:

Post a Comment