Tuesday, May 12, 2009

(KULIAH 3) PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

PENDAPAT CARZO & YANOUZAS :

Perubahan ialah satu pola penukaran kelakuan ataupun status yang stabil kepada satu pola kelakuan dan status stabil yang lain. Ini bermakna perubahan tidak dapat dielakkan apabila sudah tiba masanya.

JENIS PERUBAHAN

 1. Perubahan ke arah peningkatan ( perubahan dalam struktur organisasi ).
 2. Perubahan strategik organisasi ( pembentukan semula misi dan perubahan struktur & strategi organisasi.
 3. Perubahan reaktif (akibat tindak balas langsung daripada pelanggan & pihak berkepentingan).
 4. Perubahan akibat daripada jangkaan ( kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan.

OBJEKTIF PERUBAHAN

 1. Mengurangkan konflik.
 2. Meningkatkan daya pengeluaran.
 3. Meningkatkan motivasi.

FAKTOR PERUBAHAN

 1. Faktor teknologi
 2. Gaya hidup
 3. Persaingan
 4. Perubahan dasar politik
 5. Perubahan dalam struktur ekonomi

PERUBAHAN MELIBATKAN PROSES EVOLUSI DAN REVOLUSI.

Evolusi : menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang.
Revolusi :
pantas dan akan meninggalkan kesan yang membinasakan.

No comments:

Post a Comment