Sunday, May 24, 2009

ISI KANDUNGAN BUKU SECARA UMUM

Tajuk : Doing Action Research : A Guide For School Support Staff.
Penulis : Claire Taylor, Min Wilkie, & Judith Baser.
Tahun Terbitan : 2006.
Penerbit : London, Paul Chapman Publishing.

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA KAJIAN TINDAKAN (Claire Taylor)
  • Maksud "kajian", mengapa perlu lakukan kajian,pendekatan kajian, maksud kajian tindakan, dan kitaran kajian tindakan.
BAB 2 : KAJIAN KEPUSTAKAAN (Judith Baser)
  • Maksud kajian kepustakaan, teknik membaca, sumber kajian kepustakaan, dan cara untuk mencari maklumat.

BAB 3 : MENGUMPUL DATA (Claire Taylor)

  • Jenis metod, dan cara mengumpul data.

BAB 4 : ANALISIS DATA (Min Wilkie)

  • Perkara yang terlibat ketika menganalisa data, dan cara untuk mempamerkan data.

BAB 5 : MENULIS LAPORAN (Judith Baser)

  • Perancangan menulis, isi kandungan laporan, cara menulis laporan, dan menilai semula hasil kerja.

BAB 6 : FAEDAH MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN (Min Wilkie)

  • Persediaan membentangkan hasil kajian, kajian tindakan amat penting dalam membina perubahan dan pembangunan, kajian secara berkumpulan, dan kajian bersama profesional lain.

No comments:

Post a Comment