Monday, May 25, 2009

PENILAIAN TERHADAP BUKU "DOING ACTION RESEACH"

KELEBIHAN
  1. Pengkelasan bab yang tersusun dan sistematik bermula dengan pengenalan mengenai kajian tindakan, kajian kepustakaan, mengumpul data, menganalisa data, menulis report, dan diakhiri dengan pembentangan kajian.
  2. Penulisan yang ringkas dan huraian yang tidak terlalu panjang.
  3. Penerangan yang ringkas mengenai sesuatu tajuk dan disertakan dengan contoh kajian sebagai maklumat tambahan.
  4. Terdapat sesetengah bahagian yang disertakan dengan 2 atau 3 contoh kajian yang telah dilakukan di mana dengannya pembaca dapat membuat perbandingan di antara contoh yang diutarakan.
  5. Tiga orang penulis yang terlibat di dalam penulisan buku ini, dan sebanyak 13 contoh kajian daripada bekas pelajar telah dimuatkan secara ringkasan berdasarkan topik.
  6. Di awal setiap bab, penulis telah menyatakan objektif-objektif khusus yang perlu difahami oleh para pembaca sebelum meneruskan pembacaan.
  7. Penulis membantu pemahaman pembaca dengan menyelitkan beberapa persoalan dan tugasan yang perlu dilakukan oleh pembaca selepas contoh kajian diutarakan bagi memcambahkan pemikiran untuk memahami kajian yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut.
  8. Di akhir setiap bab pula, penulis telah menyediakan kata kunci yang terdapat di dalam bab tersebut sebagai panduan kepada pembaca untuk mengingat kembali topik-topik yang telah dibaca.

KELEMAHAN

  1. Contoh kajian yang terlalu banyak (13 kajian) menyebabkan berlaku sedikit kesulitan bagi memahami dengan lebih baik kajian yang diutarakan, kerana 3 orang penulis ini hanya menyentuh secara ringkas kajian pelajar-pelajar tersebut. Contohnya, di dalam bab kajian kepustakaan, Judith Baser hanya mengutarakan 2 contoh kajian kepustakaan sahaja daripada kajian Karen dan Sue, sedangkan di bab selepasnya iaitu bab pengumpulan data, Claire Taylor mengutarakan metod pengumpulan data sahaja daripada kajian Alison dan Louise.
  2. penerangan yang ringkas mungkin dilihat baik bagi pembaca yang sememangnya mempunyai walaupun ssedikit pengetahuan mengenai kajian tindakan. Namun, bagi pembaca yang baru berjinak-jinak dengannya, ia adalah suatu yang agak membataskan pemahaman kerana huraiannya yang ringkas.

No comments:

Post a Comment