Tuesday, May 5, 2009

AKTIVITI : PERMASALAHAN DALAM PROSES P&P (PENDIDIKAN ISLAM) DAN CARA PENYELESAIANNYA

Tingkatan : Satu
Bahagian : Ibadah
Tajuk
: TayamumPERMASALAHAN
 1. Pelajar tidak membawa peralatan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran .
  Contoh :- Debu tanah untuk bertayamum.
 2. Demonstrasi bertayamum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.
 3. Pelajar membuat bising semasa sesi demonstrasi.

PENAMBAHBAIKAN SERTA CADANGAN :

Masalah Satu :

 • Guru perlu membawa debu yang banyak atau menggunakan bahan alternatif lain seperti bedak.
 • Mewujudkan kumpulan untuk menjimatkan penggunaan debu / bedak.
 • Pembelajaran di luar kelas.

Masalah Dua :

 • Utamakan pelajar lelaki terlebih dahulu kemudian pelajar perempuan.
 • Bagi guru perempuan untuk memudahkan pengajaran, ia perlu memakai baju berlengan panjang atau handguide semasa sesi demonstrasi.
 • Menggunakan alat bahan bantu mengajar berbentuk multimedia seperti video yang menayangkan cara bertayamum.

Masalah Tiga :

 • Demontrasi bertayamum antara kumpulan diberikan markah serta setiap ahli perlu menjalankan amali untuk memantapan pengetahuan.
 • Memanggil pelajar secara rawak untuk menjalankan aktiviti supaya pelajar sentiasa bersedia.

Ahli kumpulan :
1. Badrol Hisham b. Majid P48671
2. Nurul Hafiza bt. Sohaimi P49004
3. Siti Imzahwana bt. Abu Naim P48588

No comments:

Post a Comment